SZP.272.8.2017 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz tabletów

Ewa Adamowicz 2017-06-08 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

Uwaga! - Zmiana terminu składania ofert  - 15 maja 2017 r. godz. 11:00

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe