Uchwała Nr XXX/296/2017 w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Tomasz Karcz 2017-04-28

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXX/296/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.