Andrzej Gilowski

W dniu 24.04.2017 r. Inwestor: Andrzej Gilowski, zam. ul. Świętokrzyska 9A, 32-650 Kęty, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.4.2017.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: ogrzewania, wody i kanalizacji, gazu i elektrycznej zlokalizowanego w Kętach przy ul. Zacisze bn. na działce nr 6337/5.

 

W dniu 16.05.2017 r. upłynął termin o któym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1409 z późn. zm. ). Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlane I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 24.04.2017 r. o symbolu WAB.6743.1.4.2017.K dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: ogrzewania, wody i kanalizacji, gazu i elektycznej zlokalizownago w Kętach przy ul. Zacisze bn. na działce nr 6337/5.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe