Maria Hankus-Godzisz - Dyrektor POW w Kętach do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Ewa Długosz 2018-07-18 drukuj

Maria Hankus-Godzisz - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach- zaprzestanie funkscji Dyrektora z dniem 30 kwietnia 2018 r. 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe