XXIX sesja Rady Powiatu w dniu 28.03.2017 r.

Ewelina Stefańczyk 2018-03-08

Interpelacje:

Radny Józef Szafran

 1.  Interpelacja złożona na piśmie w sprawie III etapu budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1846K ul. Kęckie Góry Północne w Kętach.(załącznik, odpowiedź)
 2.  Radny poprosił również o informację na temat termomodernizacji w placówkach oświatowych.

Radny Andrzej Skrzypiński

 1.  Odniósł się do wniosku Nr 2/2017 Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji punktu dotyczącego informacji na temat wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Radny poinformował, że w odpowiedzi Pan Starosta oświadczył, że nie jest możliwe w tym trybie ujęcie w/w punktu w porządku obrad z uwagi  na zbyt krótki czas i nakład pracy wymagany do przygotowania informacji. W związku z tym zapytał dlaczego Zarząd Powiatu podjął takie stanowisko?
 2. Radny poprosił o przygotowanie zestawienie dotyczącego barier architektonicznych w budynkach, których właścicielem jest Powiat Oświęcimski oraz w budynkach oddanych w trwały zarząd, bądź oddanych w posiadanie niezależnym podmiotom lub osobom. Radny poprosił o zestawienie w formie tabelarycznej z wykazem nieruchomości, krótką informacją o zniesieniu bądź nie zniesieniu barier architektonicznych oraz kosztem i terminem zniesienia barier (odpowiedź)
 3. Zapytał, czy miasto Oświęcim partycypowało w zakupie karetek i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego, które były zakupione m.in. ze środków powiatu i służą społeczności lokalnej.

 

Radna Ewa Płonka

 1.  Zwróciła uwagę na katastrofalny stan ul. Mostowej w Bielanach na odcinku od mostu do granicy wsi. Poinformowała, że w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu również zostanie złożone pismo Rady Sołeckiej Wsi Bielany.

Radny Wojciech Kajdas

 1.  Zapytał, czy Starostwo Powiatowe prowadzi działalność pośrednictwa nieruchomościami i jakie kwoty z tego tytułu zasilają budżet powiatu? Radny zwrócił uwagę, że ze strony internetowej powiatu oświęcimskiego można wywnioskować, że są na niej umieszczane oferty sprzedaży również prywatnych nieruchomości.
  Na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl przy informacji „Nieruchomości na sprzedaż” widnieje zdjęcie Zamku w Zatorze, który po procesie spadkowym, od 2013 należy do spadkobierczyni z rodu Potockich.
  Radny zasugerował, aby zdjęcie Zamku w Zatorze zastąpić Pałacem w Grojcu. (odpowiedź )