Jarosław Nycz

W dniu 27.03.2017 r. Inwestor: Jarosław i Jolanta  Nycz, zam. Oś. Nad Sołą 28/18, 32-650 Kęty, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.2.2017.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w 32-651 Nowa Wieś przy  ul. Maleckiej na działce nr ew. 213/2.

 

W dniu 19.04.2017 r. upłynął termin, o którym mowa wa art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2016  r. z późn. zm. ). Tutejszy organ administracji architektoniczo - budowlanej I instancji nie wzniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 27.03.2017 r. o symbolu WAB.6743.1.2.21017.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w 32-651 Nowa Wieś przy ul. Maleckiej na działce nr ew. 213/2.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe