Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Agnieszka Czekaj 2019-02-15

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2015.

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016.

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017.

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018.