Konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

Starosta Oświęcimski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dn. 01.09.2017 do dnia 31.08.2019 r.
Termin przeprowadzenia  konsultacji - od  1 marca  do 14 marca  2017 roku.
W/w projekt został zamieszczony na stronie internetowej: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Projekt znajduje się także do wglądu w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe