Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświecimskiego

Joanna Sermak 2017-02-23 drukuj

Na niniejszej stronie zamieszczono aktualny Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwirtnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe