Tomasz Kięczkowski

Paweł Borowski 2017-04-11 drukuj

W dniu 20.02.2017 r. inwestor: Tomasz Kięczkowski złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu:WAB.6743.1.1.2017.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Kętach przy ul. Kępa Lewa na działce o nr ew. 1285/1

Decyzją z dnia 10.04.2017r. o symbolu: WAB.6743.1.1.2017.K, tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji wniósł sprzeciw do zgłoszenia budowy z dnia 20.02.2017r. dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Kętach przy ul. Kępa Lewa na działce o nr ew. 1285/1

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe