Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Monika Noworyta 2017-01-13

Oświęcim, 13 stycznia 2017r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

 

Informuję,  iż w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana

Pani Joanna Nycz, zamieszkała w Brzeszczach

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń.

Przeprowadzony test wykazał wysoki poziom wiedzy merytorycznej, niezbędnej do pracy na w/w stanowisku oraz umiejętności praktyczne w zakresie prawidłowego rozumienia i stosowania przepisów prawa wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym, kandydatka spełnia kryteria oczekiwane w pracy w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń, dając gwarancję rzetelnego realizowani powierzonych zadań.   

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Oświęcimiu

Elżbieta Kos