Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2017

Jakub Heród 2018-01-31 drukuj

Rada Powiatu w Oświęcimiu w dniu 23 listopada 2016 r.  uchwaliła  „Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2017 rok”.
W ramach Programu, podobnie jak w latach poprzednich organizacje pozarządowe mogą  wziąć udział w dwóch konkursach promujących działalność organizacji pozarządowych:

„Konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW” (dotyczy 2016 r.)

„Konkurs na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego” (dotyczy 2017 r.)                                                                                  

Regulaminy konkursów zostały zamieszczone w „Programie współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2017 rok”.
 
Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2017 roku.   

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe