Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Rada Powiatu w Oświęcimiu w dniu 23 listopada  2016 r. uchwaliła „Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.                    

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe