Wyniki otwartego konkursu ofert - Prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2016r. - Uchwała Nr 193/401/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 listopada 2016r.

W dniu 28 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zatwierdził wybór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego  trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2016r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe