Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego

Anna Drabek 2016-11-17

W załączeniu umieszczono projekt Uchwały w sprawie WPF