Konsultacje "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego "

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

w oparciu o  Uchwałę Nr L/362/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ogłasza konsultacje „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2016 rok”

Opinie (propozycje, wnioski) dotyczące „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2016 rok”  można złożyć w formie pisemnej:
-  do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pokój 226, tel. 033/ 844-97-03
-    przesłać pocztą elektroniczną:  wez@powiat.oswiecim.pl
-    przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu  ul. Wyspiańskiego 10,32-602 Oświęcim

Projekt Programu został zamieszczony jako załącznik do niniejszej informacji oraz na stronie internetowej Powiatu.

Projekt Programu znajduje się także do wglądu w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Termin nadsyłania propozycji, wniosków i  opinii:  do dnia  20.09.2015 roku.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

04.09.2015r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe