Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ogłasza nabór ofert na zakup samochodu (bus 8 osób) z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych

Ewa Adamowicz 2016-11-30 drukuj

Postepowanie jest objęte pocedurą zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo zamówień publcznych z dnia 29 stycznia 2014 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2016 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe