SZP.272.29.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach"

Anna Cholewa 2016-12-06 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe