Tyrpa Czesława

Anna Wutke 2016-12-12 drukuj

W dniu 27.10.2016 r. inwestor: Tyrpa Czesława złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.68.2016.

Dotyczące nadbudowy,przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne zlokalizowanej w Zatorze na działkach o nr ew. 35/2,35/8.

Niniejszym informuję, iż w dniu 7 grudnia 2016 r. inwestor: Pani Czesława Tyupra, złożyła pismo o wycofanie zgłoszenia dotyczącego nadbudowy,przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne zlokalizowanej w Zatorze na działkach o nr ew. 35/2,35/8 (decyzja orzekająca o umorzeniu postępowania z dnia 8 grudnia 2016 r. o symbolu WAB.6743.1.68.2016).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe