SZP.272.28.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UWAGA!!!

Modyfikacja godziny składania i otwarcia ofert - zgodnie z załącznikiem - Informacja o modyfikacji treści SIWZ.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe