SZP.272.27.2016 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe