Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej: Realizacja usługi transportowej.

Monika Noworyta 2016-09-27

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej.

 Szczegółowy zakres usługi:

  1. Przejazd na trasie:32-600 Oświęcim, ul. Bema 4 do 34- 335 doHotel Radocza Park Active & Spa w 34-100 Radocza, ul. Parkowa 1, w terminie: 08.10.2016 dla maksymalnie 18 osób w tym 2 osób  niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach inwalidzkich).
  2. Przejazd na trasie:Hotel Radocza Park Active & Spa w 34-100 Radocza, ul. Parkowa 1do 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4 w terminie: 10.10.2016 dla maksymalnie 18 osób w tym 2 osób niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach inwalidzkich).

W cenie prosimy uwzględnić odbiór 2 osób na wózkach inwalidzkich z miejsca zamieszkania- Oświęcim oraz Chełmek.

 

Warunki współpracy:

  1. Wykonawca zapewni pojazd wyposażony w klimatyzację dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo (w tym 2 osób na wózkach).

 

Informację dotyczącą stawki kilometrowej brutto(w tym stawka VAT) proszę przesłać na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pllub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 04.10.2016 r. do godz. 09:00.