Janusz Gwóźdź

W dniu 13.09.2016 r. Inwestor: Janusz Gwóźdź, ul. Andrychowska 318, 32-641 Piotrowice złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.9.2016.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu GL1155 wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i instalacją gazu, zlokalizowanego w Kętach przy ul. Cmentarnej na działce nr 4761/8.

 

W dniu 14.10.2016 r. upłynął termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ). Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 13.09.2016 r. o symbolu WAB.6743.1.9.2016.K dotyczącgo budowy bnudynku mieszkalnego jednorodzinnego typu GH1155 wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i instalacją gazu, zlokaliwowanego w Kętach przy ul. Cmentarnej na działce nr 4761/8.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe