Antoni Piskorek

W dniu 07.09.2016 r. Inwestor Antoni Piskorek złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instncji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.7.2016.K dotyczące rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Kętach przy ul. Mickiewicza 49 na działce o nr ew.  6197

 

W dniu 25.10.2016 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ). Tutejszy organ administracji architektonoczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 07.09.2016 r. o symbolu WAB.6743.1.7.2016.K dotyczącego rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Kętach przy ul. Mickiewicza 49 na działce nr ew. 6197.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe