Informacja o wynikach postępowania (Protokół wyłonienia wykonawcy) na realizację usługi transportowej.

Monika Noworyta 2016-09-09 drukuj

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 09.09.2016

 

PROTOKÓŁ WYŁONIENIA WYKONAWCY

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej.

 

Szczegółowy zakres usługi:

  1. Przejazd na trasie: 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4 do 34- 335 do Korbielów ul. Szczyrbok 62 Hotel Fero Lux w terminie: 19.09.2016 dla maksymalnie 19 osób w tym 2 osób  niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach inwalidzkich).
  2. Przejazd na trasie:34-335 Korbielów ul. Szczyrbok 62 Hotel Fero Luxdo 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4 w terminie: 23.09.2016 dla maksymalnie 19 osób w tym 2 osób niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach inwalidzkich).

 

Warunki współpracy:

  1. Wykonawca zapewni pojazd wyposażony w klimatyzację dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo (w tym 2 osób na wózkach).

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

  1. VANMED Sp.j. W.Modzelewski, W. Sieprawski, ul. Wysokie Brzegi 2, 32-600 Oświęcim, wpłynęło 26.08.2016 godzina 11,47.

Koszt realizacji usługi – 1800,00 zł.

 

Wybrana została oferta firmy: VANMED Sp.j. W.Modzelewski, W. Sieprawski ze względu na niższą cenę realizacji usługi.

 

 

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe