Artur Bożek

W dniu 08.09.2016 r. inwestor Artur Bożek, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.8.2016.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu LOLEK N wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i instalacją gazu, budynku gospodarczo - garażowego oraz zjazdu indywidualnego z ul. Marii Konopnickiej zlokalizowanego w Nowej Wsi na dz. nr 1061/3, 1047 i 1295.

 

W dniu 23.09.2016 r. inwestor wycofał zgłoszenie budowy z dnia 08.09.2016 o symbolu WAB.6743.1.8.2016.K - dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu LOLEK wraz z wewnętrznymni instalacjami sanitarnymi i instalacją gazu, budynku gospodarcz0 - garażowego oraz zjazdu indywidualnego z ul. Marii Konopnickiej zlokalizowanego w Nowe Wsi na dz. nr 1061/3, 1047 i 1295.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe