SZP.272.25.2016 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON) w Kętach

Ewa Adamowicz 2016-10-21 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

Uwaga !- zmiana przedmiaru - 20.09.2016 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe