Martyna i Wojciech Wiktor

W dniu 05.09.2016 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ). Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 14.07.2016 r. o symbolu WAB.6743.1.4.2016.K dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Kętachy przy ulicy Stawowej na działce o nr ew. 3789/7 i 3752.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe