Artur Bożek

Decyzją z dnia 01.09.2016 r. o symbolu WAB.6743.1.6.2016.K, tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji wsniósł sprzeciw do zgłoszenia budowy z dnia 04.08.2016 r. dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu LOLEK N wraz z wewnętrznymi instlacjami sanitarnymi i instalacją gazu, budynku gospodarczo - garażowego oraz zjazdu indywidualnego z ul. Marii Konopnickiej, zlokalizowanego w Nowej Wsi przy ul. Marii Konopnickiej , dn. nr 1061/3, 1047 i 1295.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe