Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej: Realizacja usługi transportowej.

Monika Noworyta 2016-08-26 drukuj

 Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej. 

 

Szczegółowy zakres usługi:

  1. Przejazd na trasie: 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4 do 34- 335 Korbielów ul. Szczyrbok 62 Hotel Fero Lux w terminie: 19.09.2016 dla maksymalnie 19 osób w tym 2 osób  niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach inwalidzkich).
  2. Przejazd na trasie: 34-335 Korbielów ul. Szczyrbok 62 Hotel Fero Lux do 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4 w terminie: 23.09.2016 dla maksymalnie 19 osób w tym 2 osób niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach inwalidzkich).

  

Warunki współpracy:

  1. Wykonawca zapewni pojazd wyposażony w klimatyzację dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo (w tym 2 osób na wózkach).

 

Informację dotyczącą stawki kilometrowej brutto (w tym stawka VAT) proszę przesłać na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 09.09.2016 r. do godz. 09:00.

 

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe