SZP.272.23.2016 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III"

Anna Cholewa 2016-10-21 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Uwaga!

Informacja o modyfikacji treści SIWZ - uzupełnienie przedmiaru  Przewiązka - 29 sierpnia 2016 r.

Zmiana przedmiaru - Instalacje elektryczne -  5 września 2016 r.

 

UWAGA !!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. St Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. 12 (parter), w terminie do dnia 15 września 2016 r., do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. St. Wyspiańkiego 10 w Oświęcimu, w pok. nr 120 - I piętro, w dniu 15 września 2016 r., o godzinie 11.30.

Uwaga ! - zmiany w przedmiarach - 8 września 2016 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe