Informacja o wynikach postępowania: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób dorosłych w terminie 19-23.09.2016.

Monika Noworyta 2016-08-24

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 24.08.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia: 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób dorosłych w terminie 19-23.09.2016. 

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:  

 1. F.H.U. Kaja, Wejcherowo ul. Necla 4-16, Krakowski Klub Kajakowy ośrodek Sportu i rekreacji KOLNA, ul. Kona 2, Kraków, wpłynęło 23.08.2016, godzina 8.42.
 2. Biuro usługowo turystyczne ATLANTIC, Rzeszów Pl. Wolności 12, Hotel Kotarz, Brenna ul. Wyzwolenia 40, wpłynęło 23.08.2016 godzina 11.45
 3. UpHotel ul. ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, Hotel FERO LUX ul. Szczyrbok 62, Korbielów, wpłynęło 23.08.2016 godzina 10.39
 4. Notówka Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 40, Zakopane, Hotel Crocus. Wpłynęło 23.08.2016 godzina 11.43
 1. Platan ul. Poleczki 23, Warszawa, Hotel ARIES ul. M. Zaruskiego 5, 34-500 Zakopane, wpłynęło 23.08.2016 godzina 11.47

Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

 1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
 3. Ośrodek dysponuje 3 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi,
 4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.
 6. Ośrodek zapewnia opiekę nad dziećmi przez wykwalifikowaną kadrę w okresie realizacji usługi w dniach 19,20,21,22,23.09.16 w godzinach 9.00 – 16.00 każdego dnia.
 7. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 19.09.2016 od godziny 9.00 do 23.09.2016 do godziny 16.00.
 8. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 170 kilometrów od miejscowości Oświęcim.
 9. Ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w ramach formularza oferty załączonego do prowadzonego postępowania.

 a)    F.H.U. Kaja, Wejcherowo ul. Necla 4-16, Krakowski Klub Kajakowy ośrodek Sportu i rekreacji KOLNA, ul. Kona 2, Kraków – oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu

b)    Biuro usługowo turystyczne ATLANTIC, Rzeszów Pl. Wolności 12, Hotel Kotarz, Brenna ul. Wyzwolenia 40, – oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu

c)     UpHotel ul. ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, Hotel FERO LUX ul. Szczyrbok 62, Korbielów, – oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu

d)    Notówka Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 40, Zakopane, Hotel Crocus – oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

e)     Platan ul. Poleczki 23, Warszawa, Hotel ARIES ul. M. Zaruskiego 5, 34-500 Zakopane, – oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 WYBÓR WYKONAWCY

Wybrana została oferta UpHotel ul. ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, Hotel FERO LUX ul. Szczyrbok 62, Korbielów  –  oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.