Informacja o wynikach postępowania: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 14 osób dorosłych z zakresu: Trening analizowania sytuacji społecznej – 16 godzin, Trening autoprezentacji – 16 godzin, Trening podejmowania roli innych ludzi – 8 godzin.

Monika Noworyta 2016-08-24 drukuj

 Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 24.08.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 14 osób dorosłych z zakresu:

Trening analizowania sytuacji społecznej – 16 godzin, Trening autoprezentacji – 16 godzin, Trening podejmowania roli innych ludzi – 8 godzin.

 

Szczegółowy zakres treningu:

Trening analizowania sytuacji społecznej :  polega na analizowaniu problematycznych trudnych sytuacji interpersonalnych pod katem rozpoznawania celów ich uczestników, reguł społecznych obowiązujących w danej sytuacji, ról, które są w niej stosowane, umiejętności wymaganych w danej sytuacji społecznej i sekwencji działań umożliwiających osiągnięcie celów.

Trening autoprezentacji: doskonalenie umiejętności kreowania pożądanego wizerunku osobistego. Uczestnik zajęć uczy się nadawania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, które sprzyjają wywieraniu pożądanego wrażenia, na przykład pozyskiwanie sympatii lub budowania autorytetu.

Trening podejmowania roli innych ludzi: koncertujący się na doskonaleniu empatii poznawczej, czyli zauważania, rozumienia i brania pod uwagę punktu widzenia drugiej osoby.

 

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 19-23.09.2016.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewnione przez Zamawiającego na w odległości maksymalnie 150 kilometrów od Oświęcimia.
 4. Ilość grup: 1.
 5. Ilość uczestników: do 14 osób dorosłych.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 40 h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
 8. Wykonawca musi zapewnić realizację całego zakresu szkolenia.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:  
 1. ASIO Agencja szkoleń, wpłynęło 23.08.2016 godzina 8,53 koszt za godzinę 100 zł.
 2. Fundacja 11 Muz Innowacje w kulturze, wpłynęło 23.08.2016 godzina 8,21, koszt za godzinę 180 zł.
 3. Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, wpłynęło 23.08.2016 godzina 8,56, koszt za godzinę: 30,13 zł.
 4. Aberos Natalia Kaczmarek, wpłynęło 23.08.2016 godzina 8,56, koszt za godzinę 112,50 zł.
 5. Małopolskie Centru Profilaktyki, wpłynęło 23.08.2016 godzina 8.36, koszt za godzinę 124,97 zł.
 6. Centrum rozwoju psychoterapii i szkoleń AKME, wpłynęło 22.08.2016, koszt za godzinę 100,00 zł.
 7. Justyna Stacherzak-Raczkowska, wpłynęło 22.08.2016, koszt za godzinę 88,00 zł.
 8. INCODO Katarzyna Jarząbek, wpłynęło 21.08.2016, koszt za godzinę 41,50 zł.
 9. EFFECT Sp. z o.o., wpłynęło 20.08.2016, koszt za godzinę 58,00 zł.
 10. CE Lingua Sp. z o.o., wpłynęło 17.08.2016, koszt za godzinę 62,00 zł.
 11. Agencja Rozwoju Edukacji, wpłynęło 16.08.2016, koszt za godzinę 45,00 zł.
 12. FreeMen, wpłynęło 22.08.2016, koszt za godzinę 300,00 zł.
 13. Joanna Dejko, wpłynęłon 22.08.2016, koszt za godzinę 41,00 zł.

 

WYBÓR WYKONAWCY: 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 b)      doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

OCENA OFERT: 

 1. ASIO Agencja szkoleń, 27,12 pkt + 5 pkt = 32,12 pkt
 2. Fundacja 11 Muz Innowacje w kulturze, 15,07 pkt + 0 pkt = 15,07 pkt
 3. Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, 90 pkt + 10 pkt = 100 pkt.
 4. Aberos Natalia Kaczmarek, 24,10 pkt + 10 pkt = 34,10 pkt
 5. Małopolskie Centru Profilaktyki, 21,70 pkt + 10 pkt = 31,70 pkt
 6. Centrum rozwoju psychoterapii i szkoleń AKME, 27,18 pkt + 0 pkt = 27,18 pkt.
 7. Justyna Stacherzak-Raczkowska, 30,81 pkt + 10 pkt = 40,81 pkt.
 8. INCODO Katarzyna Jarząbek, 65,34 pkt + 10 pkt = 75,34
 9. EFFECT Sp. z o.o., 46,75 pkt + 10 pkt = 56,75 pkt
 10. CE Lingua Sp. z o.o., 43,74 pkt + 5 pkt = 48,74 pkt.
 11. Agencja Rozwoju Edukacji, 60,26 pkt + 10 pkt = 70,26
 12. FreeMen, 9,04 pkt + 10 pkt = 19,04
 13. Joanna Dejko, 66,14 pkt + 10 pkt = 76,14 pkt.

 Najwyższą ilość punktów otrzymała firma Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, 90 pkt + 10 pkt = 100 pkt. Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 Protokół sporządzono w dniu 24.08.2016

 

 Dyrektor PCPR

Elżbieta Kos

 

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe