Artur Bożek

W dniu 04.08.2016 r. Inwestor Artur Bożek złoży do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.6.2016.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Nowej Wsi przy ul. Marii Konopnickiej na działkach nr 1061/3, 1047 i 1295.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe