Rafał Bosak

W dniu 04.08.2016 r. Inwestor P. Rafał Bosak złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.5.2016.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Bulowicach, ul. Nad Brzegiem, dz. nr 3717/1, 3717/2, jednostka ewidencyjna Kęty Obszar Wiejski, obręb Bulowice.

W dniu 20.09.2016r. upłynął termin, o którym mowa w art. 30 ust.5 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290). Tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 04.08.2016r. o symbolu: WAB.6743.1.5.2016.K dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Bulowicach, ul. Nad Brzegiem, dz. nr 3717/1, 3717/2, jednostka ew. Kęty Obszar Wiejski, obręb: Bulowice.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe