DPS Bobrek: Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu w DPS w Bobrku (zapytanie ofertowe)

Mariusz Sajak 2016-08-09

W dniu 09.08.2016 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania "Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu w DPS w Bobrku" i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączeniu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu w DPS w Bobrku". Zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją techniczną w załącznikach.