Sprawozdanie - 2016 rok

Piotr Ziembka 2016-07-29 drukuj

W załączniku znajdują się następujące dokumenty:

Rb-27S dok. I – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 2016-06-30

Rb-27S dok. II – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 2016-03-31

Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 2016-06-30

Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 2016-03-31

RB-N dok. I  – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz    wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec I kwartału 2016 roku

RB-N dok. II  – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz    wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe