SZ.272.21.2016 - Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach oraz "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach"

Anna Cholewa 2016-08-24 drukuj

Postępowanie o udzielene zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe