XXI sesja w dniu 29 czerwca 2016 r.

Ewelina Stefańczyk 2016-08-22

Interpelacja:

Radny Adam Merta
Interpelacja w sprawie obecnego stanu dróg powiatowych oraz remontów pozimowych związanych z dużymi uszkodzeniami nawierzchni często zagrażających bezpieczeństwu użytkowników (załącznik). Odpowiedź.