XIV sesja w dniu 13 stycznia 2016 r.

Ewelina Stefańczyk 2016-07-18

Zapytanie:

Radna Ewa Płonka
Zapytała o możliwość wykonania oznakowania poziomego na ulicy Kasztanowej i ulicy Grojeckiej z Grojca do Oświęcimia. Radna zauważyła, że brak tego oznakowania powoduje niebezpieczeństwo na drodze zwłaszcza w momencie pogorszenia warunków atmosferycznych.

Na w/w zapytanie została udzielona odpowiedź ustna podczas XIV sesji (Protokół Nr XIV/2015 z dnia 13 stycznia 2016 r., str. 9).