Martyna i i Wojciech Wiktor

W dniu 14.07.2016r. Inwestor: Martyna i Wojciech Wiktor złożyli do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.4.2016.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Kęty przy ul. Stawowej 75,  na działce o nr ew.: 3789/7

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe