VII sesja Rady Powiatu w dniu 26 maja 2015 r.

Ewelina Stefańczyk 2018-03-13

Zapytanie:

Radny Józef Szafran odniósł się do odpowiedzi na interpelację z dnia 17 marca br. w sprawie obsługi medialnej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Radny zwrócił uwagę, iż w pisemnej odpowiedzi otrzymał informację, że jest to kwota 12.000 (brutto). Na zadane pytanie przez radnych na sesji, została udzielona odpowiedź ustna, że jest to kwota 10.000 zł (brutto), w związku z tym radny poprosił o jednoznaczną odpowiedź.

Na w/w zapytanie została udzielona odpowiedź ustna podczas VII sesji (Protokół Nr VII/2015 z dnia 26 maja 2015 r., str. 12).