Informacja o wynikach postępowania: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 7 osób dorosłych z zakresu: Trening kompetencji wychowawczych.

Monika Noworyta 2016-07-14 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 13.07.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 

  1. Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 7 osób dorosłych z zakresu: Trening kompetencji wychowawczych.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

a) radzenia sobie z opanowaniem trudnych zachowań dziecka i sytuacji konfliktowych, stylów   

    komunikacji między rodzicem i dzieckiem; 

b) wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji oraz radzenie sobie ze stresem

 

  1. Realizacja szkolenia w ramach projektu dla dwóch grup: 5 dzieci w wieku 13-18 lat oraz 4 dzieci w wieku 7 – 10 lat, z zakresu: Trening kompetencji społecznych

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

a) radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania w grupie i tolerancji,

b) radzenie sobie ze stresem, lękiem i niepowodzeniami, rozumienie emocji i nazywanie ich.

 

W ramach postępowania uzyskano oferty od następujących wykonawców:

 

  1. Grupa doradcza PROJEKT, ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Karków, wpłynęło 12.07.2016 godzina 8.00.

Koszt za godzinę 185 zł brutto dla każdej grupy.

  1. Progencja Anna Jeglińska, ul. Lipowa 5, 05-807 Podkowa Leśna, wpłynęło 12.07.2016 godzina 07.00 – oferta nie spełnia wymogów udziału w projekcie. Oferta dotyczy reliazacji szkolenia tylko dla 1 grupy.
  2. REACTIVE Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń, wpłynęło 11.07.2016, koszt za godzinę: 32,00 zł. dla każdej grupy.
  3. Twoje kompetencje Marzena Kowalczyk, ul. Porucznika Halszki 28/59, 30-611 Kraków, wpłynęło 10.07.2016. Koszt za godzinę: 95,00 zł. – oferta nie spełnia wymogów udziału w projekcie. Oferta dotyczy reliazacji szkolenia tylko dla 1 grupy
  4. Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpłynęło 11.07.2016. Koszt za godzinę: 36,26 zł. dla każdej grupy
  5. CONTENTUM ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra, wpłynęło 06.07.2016, koszt za godzinę 73,80 zł. dla każdej grupy.
  6. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, ul. Stoczek 9, 21-077 Spiczyn wpłynęło 05.07.2018, koszt za godzinę: 162,00 zł. – oferta nie spełnia wymogów udziału w projekcie. Oferta dotyczy reliazacji szkolenia tylko dla 1 grupy

 

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

WYBÓR WYKONAWCY

  1. Najniższą cenę realizacji usługi REACTIVE Monika Zygmuntowicz – 100 pkt. Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe