Informacja o wynikach postępowania: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 23 osób w terminie 13-14.08.2016r

Monika Noworyta 2016-07-14 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 13.07.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 23 osób w terminie 13-14.08.2016r  7 dorosłych uczestników projektu 2 pracowników socjalnych, 3 trenerów, 11 dzieci - uczestników projektu.

 

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

WYBÓR WYKONAWCY

  1. Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Hotel Stok, ul. Jaworniki 52a, 43-460 Wisła  – 100 pkt. Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawców wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe