VI sesja w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Ewelina Stefańczyk 2018-03-12

Interpelacje:

Radny Kazimierz Homa

  1. Interpelacja dotycząca zablokowania dla łyżwiarzy figurowych od 1 września 2015 r. naboru do pierwszych klas SMS-u w Gimnazjum i Liceum Powiatowym przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu (zał. nr 1). Odpowiedź zał. nr 1.

Radna Ewa Płonka

  1. Interpelacja w sprawie kosztów ponoszonych przez placówki oświatowe z tytłu utrzymania w Krakfin platformy dla każdej ze szkół (zał. nr 2). Odpowiedź zał. nr 2.

Radny Adam Merta

  1. Interpelacja w sprawie umieszczenia poziomych znaków na ul. Podlesie przed przejściami dla pieszych przy szkołach mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodziezy (zał. nr 3). Odpowiedź zał. nr 3.

Radny Wojciech Kajdas

  1. Interpelacja w sprawie drogi powiatowej Nr 1805K na odcinku ul. Granicznej w Zatorze (zał. nr 4). Odpowiedź zał. nr 4.
  2. Interpelacja dotycząca drogi powiatowej Nr 1773K Zator-Palczowice-Smolice - odmalowanie farbą drogową linii wskazujących skraje drogi w miejscowościach przez które przebiega (zał. nr 5).

Zapytanie:

Radny Józef Szafran zwrócił uwagę na stan techniczny następujących dróg tj. ul. Stawowa i ul. Świętojańska w Malcu. (odcinek 300-400 m).
W imieniu mieszkańców Bielan Radny zapytał o możliwość remontu ul. Na Włosień i ul. Mostowej. Dodał, że prace remontowe zostały wykonane w dwóch etapach na ulicy Na Włosień do granicy z Osiekiem. Ponadto radny dostrzegł problem przepustu przy ul. Mostowej w Bielanach, zwłaszcza w momencie wzrostu poziomu wody.
Pan Józef Szafran poprosił o potraktowanie sprawy jako pilnej.