Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu lasów w latach 2016-2020

Starosta Oświęcimski w związku z pismem Ministra Środowiska  z dnia 20.06.2016 r., znak: DPL-I.062.3.2016.EL, informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Pismo Ministra Środowiska z dnia 20.06.2016 r. w załączeniu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe