SZP.272.20.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Odwodnienie ul. Wiśniowej w Jawiszowicach"

Ewa Adamowicz 2016-08-18 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe