Michał Stawowczyk

W dniu 24.06.2016 r.  inwestor Michał Stawowczyk złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.8.2016.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu LILIA 2 wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i instalacją gazu zlokalizowanego w Nowej Wsi, Kęty Obszar Wiejski, Obręb: Nowa Wieś, dz. nr 922/3.

W dniu 24.07.2016 R. upłynął termin, o którym mowa w art. 30. ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. z 2013 r. poz 1409 z późn. zm. ). Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 24.06.2016 r. o symbolu WAB.6743.1.18.2016.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu LILIA 2 wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i instalacją gazu zlokolizowanego w Nowej Wsi, Kęty Obszar Wiejski, Obręb Nowa Wieś, dz. nr 922/3.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe