SZP.272.19.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostu nad kanałem Wisły w obrębie śluzy SW Dwory, w ciągu DP 1895K, ul. Oświęcimska w m. Dwory II, gm. Oświęcim"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe