Informacja o wynikach postępowania: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób w terminie 02-04.07.2016.

Monika Noworyta 2016-06-21 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 20.06.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób w terminie 02-04.07.2016.

 

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

WYBÓR WYKONAWCY

  1. Najniższą cenę realizacji usługi oferujeHotel Stok, ul. Jaworniki 52a, 43-460 Wisła  – 100 pkt. Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawców wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe